รถเข็น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 

1. สินค้าเสียหาย บกพร่อง จากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน

2. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด , แตก , หัก , บุบ , ไหม้ , บิ่น , งอ , เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

3. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม , ไฟไหม้ , ฟ้าผ่า , แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษา อย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีการดัดแปลงอุปกรณ์ , แกะกล่องอุปกรณ์ , มีคราบกาว , คราบน้ำ , มีรอยสนิม

5. การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หากมีรอยชำรุด , ฉีกขาด , ลบ , หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

6. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ที่เกิดจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ระยะเวลาในการให้การรับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้ประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า