รถเข็น

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและคืนสินค้า

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

          - ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

          - ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ (300 บาท ต่อ 1 รายการ)

          - บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

          หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หมายเลข 094-490-5000 หรือ E-Mail : [email protected] หรือ Line ID : netnowasia

นโยบายการคืนสินค้า

          เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

          1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

          2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

          3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด แตกหัก เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

          4. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า

          บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน